Disclaimer

Disclaimer
Wisse Automotive stelt de informatie en documenten op haar website met veel zorg samen, maar kan niet instaan voor de juistheid ervan. In geen geval is Wisse Automotive aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Wisse Automotive zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Wisse Automotive worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

© Wisse Automotive, september 2009