Pech onderweg?

Wat te doen bij pech, schade of ongeval?

Pech onderweg?

Bel de ANWB.
Bij pech in Nederland bel:       +31 88 269 21 00
Bij pech in het buiteland bel: +31 88 269 14 64

Schade of ongeval? *

Bel Bovemij Alarmcentrale:    024 36 020 60

*Schade dient u altijd te melden! Het schadeformulier moet aan beide zijden volledig ingevuld worden. Waarschuw indien nodig de politie en maak foto’s van de situatie. Kan er met de auto niet verder worden gereden? Dan belt u de Bovemij Alarmcentrale.

Achter in de auto ligt een veiligheidspakket, bestaande uit o.a. hesjes en een gevarendriehoek.