Spelregels camperverhuur

Voordat u gaat huren:

Wij verzoeken u om voor het reserveren en het huren de onderstaande spelregels goed door te nemen. De spelregels zullen tijdens het huren ook aanwezig zijn in de camper.

 • De huurprijs is afhankelijk van het seizoen (laag, midden of hoog)en type camper.
 • Het voertuig dient gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze bestemd is en mag niet gebruikt worden voor het deelnemen van autosportactiviteiten, vervoer van goederen en/of personen in strijd met de douanewetten en andere wettelijke bepalingen van de landen waar het voertuig zich op dat moment bevindt. En bij enig strafbaar feit.
 • Wij hanteren een huurperiode van minimaal 7 dagen. Bij afwijkende periode maken wij graag een specifieke aanbieding.
 • Wij vragen een aanbetaling van 25 % bij de reservering na een schriftelijke bevestiging van ons. De rest van de aanbetaling ontvangen wij 1 maand voor vertrek.
 • De huurperiode loopt vanaf de schriftelijk bevestigde vertrek datum en eindigt op de bevestigde einddatum. Bij niet nakomen van de afgesproken tijden, zal € 75,- per uur in rekening worden gebracht.
 • De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en 3 jaar in bezit van een geldig rijbewijs. Naast het rijbewijs moet de huurder een geldig paspoort (ID) te overleggen. Bij vertrek dienen de genoemde documenten te worden getoond en wordt er van elk document een kopie gemaakt. Met deze documenten wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan en na reservering vernietigd. Bij het maken van de reservering gaat de huurder ermee akkoord dat de persoonsgegevens  eventueel worden geverifieerd.
 • Het aantal vrije kilometers bedraagt 1250 km per week. Daarboven gelden toeslagen van € 0.29 /km.
 • Er geldt een eigen risico van € 1500,- per schade.
 • Alle landen op de groene kaart mogen met de camper worden bezocht.
 • De voertuigen mogen evenmin bestuurd worden door mensen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • Snelheidsovertredingen en bekeuringen zijn voor eigen rekening en worden altijd verhaald op huurder.
 • Bij niet ledigen van toilet wordt er € 150,- in rekening gebracht.
 • Bij niet ledigen van afvalwatertank wordt er € 20,- in rekening gebracht.
 • Roken in de camper evenals gourmetten en frituren zijn verboden. Wordt dit geconstateerd, wordt € 1000,- volledige borg ingehouden.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de camper.
 • U krijgt van ons een standaard gevulde gasfles mee en hier rekenen wij geen extra kosten voor. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende is, kunt u deze zelf laten bijvullen (op eigen kosten).
 • Trekhaak alleen te gebruiken voor fietsendrager. Het gebruik voor andere doeleinden is alleen mogelijk bij vooraf schriftelijk toestemming door Autoverhuur Zeeland.
 • Wanneer de camper geparkeerd staat, dient u in alle gevallen het Bearlocksysteem (versnellingsbakslot) te gebruiken om de camper ”op slot” te zetten. Dit is een verzekeringseis!
 • Bij een ongeval of schade dient u altijd het EUROPEES SCHADEFORMULIER (deze bevindt zich in het boekje met voertuigdocumenten) volledig ingevuld te worden, dus voor- en achterzijde. Waarschuw de politie en maak foto’s van de situatie.
 • Bij schade in het buitenland dient een duplicaat van de groene kaart van de tegenpartij gevraagd te worden. Al deze formulieren dienen aan het einde van de huurperiode ingeleverd te worden bij Autoverhuur Zeeland.
 • Let op: wanneer u een camper bij ons reserveert, brengen wij kosten in rekening voor het annuleren. Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor het begin van de huurperiode is het 35 % van de huursom.
  Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken is het 50 % van de huursom.
  Bij annulering vanaf 2 tot 1 weken is het 75 % van de huursom.
  Bij annulering vanaf de laatste week is het 90 % van de huursom en bij annulering op aanvangsdatum is het de volle huursom.
 • Wees zuinig op de voertuigen. Het is ten strengste verboden te roken in het voertuig. Lever de gehuurde auto weer netjes en schoon in. Mocht er na afloop geconcludeerd worden dat deze regels niet zijn nageleefd, dan worden er schoonmaakkosten van € 250,- in rekening gebracht.
 • Het voertuig dient te worden ingeleverd bij  het uitgiftepunt van Autoverhuur Zeeland op de afgesproken tijd, inclusief alle zaken welke aanwezig waren bij uitgifte van het voertuig.
 • De uiteindelijke controle op schade aan de camper is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt op later tijdstip. De borg wordt teruggestort na de controle en met inachtneming van de voorwaarden.
 • Wij hanteren de BOVAG voorwaarden.
 • Disclaimer: Autoverhuur Zeeland is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Schadeclaims tegen Autoverhuur Zeeland die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet gebruiken van de geboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, voor zover van de zijde van Autoverhuur Zeeland geen sprake is van aanwijsbare opzet of grove nalatigheid. Autoverhuur Zeeland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de website of het totale aanbod zonder enige vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of permanent te stoppen.